پرش لینک ها

انتشارات

انتشارات پارسه

تغییرات لحظه ای در فناوری ها، تجهیزات،  محصولات و البته روش  های کار  مولفه های اصلی دنیای مدرن هستند.در دهه های اخیر شاهد شتاب روزافزون این تغییرات بوده ایم، بطوری که گاهی تغییرات فناوری در یک سال، تاثیراتی معادل تغییرات رخ داده در یک یا چند دهه پیش از  آن را به همراه دارد.

گروه آموزشی  و مشاورین پارسه همزمان با رشد تکنولوژی و فن آوری در تلاش است با ترجمه و چاپ کتابچه های استاندارد جدید در صنایع مختلف، سهم خود را در ارتقاء و توسعه دانش و خرد کشور عزیزمان ادا نماید.

تلاش بر این است که آخرین ویرایش استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت و تکنیک های مرتبط ترجمه شده و با کیفیت مناسب به چاپ برسد.

گروه آموزشی  و مشاورین پارسه که در سال های گذشته با انتشار ترجمه  استاندارد های  ISO 9001:2015  و  IATF 16949 : 2016  بخش انتشارات خود را فعال نمود، این بار نیز پروژه ترجمه و انتشار این کتابچه ارزشمند را همزمان با طراحی  دوره های  آموزشی  و سمینارهای  مرتبط در دستور کار  خود قرار  داد تا بخشی از  رسالت  اجتماعی  خود را در خصوص فراهم آوردن بستر لازم برای رشد و توسعه سازمان ها و همراهی موثر آن ها  به مورد اجرا بگذارد.

اگروه آموزشی  و مشاورین پارسه متشکل از کارشناسان و مشاوران با سابقه در صنعت خودرو می باشد و تلاش دارد با استفاده از تجارب، دانش و توانمندی خود در آموزش، استقرار و نگه داشت سیستم های مدیریت، از طریق ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره وری در زنجیره تامین خودرو،همراهی موثر و قابل اعتماد باشد.