پرش لینک ها

بهبود عملکرد

بهبود عملکرد

امروزه نقش منابع انسانی با تغییرات زیادی مواجه شده است. منابع انسانی تلاش می کند تا مدیریت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد و به آنها انگیزه دهد تا در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان مشارکت داشته باشند. در واقع تمام فعالیت های منابع انسانی در راستای توسعه عملکرد مدیران و انگیزش کارکنان پیش می رود.

فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان با ورود یک کارمند به سازمان شروع و با ترک سازمان پایان می یابد. مدیریت عملکرد یک سیستم نظام مند است که براساس بهبود عملکرد افراد در چارچوب تیمی و فردی باعث بهبود کلی عملکرد سازمان می شود. همچنین ابزاری برای رسیدن به تعالی سازمانی، ایجاد ارتباطات موثر، تعریف نقش ها در چارچوب شایستگی مورد نیاز و تدوین معیارهای دست یافتنی می باشد.

مدیریت بهره وری

مدیریت بهره‌وری یک فرآیند کلیدی در افزایش توان رقابتی، دست‌یابی به رشد پایدار، و سودآوری بلندمدت سازمان‌های تولیدی و خدماتی محسوب می‌شود. مطابق با تعریف آژانس بهره‌وری اروپا، بهره‌وری، یک مفهوم ذهنی بوده و نگرشی است که در پی بهبود مستمر وضعیت موجود است. این مفهوم بر این عقیده استوار است که می‌توان امروز، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز عمل نمود.
مدیریت بهره‌وری نیازمند آن است که سازمان به‌صورت مستمر و براساس رویکردی فرآیند محور، فعالیت‌های خود را با شرایط در حال تغییر کسب‌وکار منطبق نموده، و از این طریق امکان خلق ارزش برای تمامی ذی‌نفعان سازمان فراهم آید.
بهره‌وری رابطه بین خروجی‌ها و ورودی‌های مورد استفاده بوده و بر مبنای اندازه‌گیری اثربخشی (Effectiveness) و کارآیی (Efficiency) سازمان‌ها در تولید خروجی محاسبه می‌گردد. به‌منظور دست‌یابی به مزیت رقابتی و مدیریت بهره‌وری به‌صورت سیستماتیک، سازمان‌ها نیازمند پیاده‌سازی یک سیستم جامع مدیریت بهره‌وری می‌باشند.

 •  تشکیل کمیته مدیریت بهره‌وری
 • تعیین حوزه‌های فرآیندی و تدوین شاخص‌های سنجش بهره‌وری
 • سنجش کمی و کیفی بهره‌وری و ارزیابی نتایج
 • تدوین برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری
 • اجرای اقدامات بهبود بهره‌وری
 • اندازه‌گیری بهره‌وری
 • ارزیابی بهبود بهره‌وری
 • کنترل و مدیریت فرآیند ارتقای بهره‌وری

بین 5 تا 7 ماه

از طرف آکادمی پارسه

تولید ناب

تولید ناب اولین بار در سال های پایانی جنگ جهانی دوم و هم زمان با نیاز شدید ژاپن به وسایل نقلیه ی موتوری توسط تای چی اونو در شرکت تویوتا عنوان و سپس در سال 1990 به همت جیمز ووماک و همکاران وی از دانشگاه ام آی تی در قالب یک طرح تحقیقاتی مطرح و در کتابی به نام ماشینی که جهان را تغییر داد منتشر گشت.

معنی و مفهوم دو واژه تولید ناب (Lean Production) و بهره وری در هم آمیخته شده است، به نحوی که در هر موضوعی صحبت از بهره وری باشد بدون حضور تفکر ناب مفهومی ندارد. تولید ناب به زبان ساده یعنی کسب بیشترین میزان سود با حداقل هزینه ها بگونه ای که کیفیت مد نظر مشتری به نحو احسن تامین گردد. همواره این سئوال در ذهن افراد ، کارشناسان و مدیران مطرح میشود که چرا هزینه تمام شده تولید یک محصول مشابه (بر فرض شرایط تولیدی یکسان از نظر حمایت ها، حقوق و دستمزد مشابه و تسهیلات بانکی) در کشور ما بیش از سایر کشورها و حتی گاهی چندین برابر میباشد؟

بدون شک مهمترین و اثر گذارترین عامل بیگانگی سیستم مدیریت تولیدی و خدماتی کشور با دانش تولید ناب میباشد.

 • کاهش میزان ضایعات 
 • کاهش قیمت تمام شده 
 • کاهش زمان تولید 
 • کاهش انبارداری همراه با افزایش سطح سرویس دهی به مشتریان
 • کیفیت بالاتر
 • سود بیشتر
 • انعطاف بیشتر در پاسخگویی به تغییرات
 • استفاده بهتر از مهارت نیروی انسانی
 • تمرکز استراتژیک بیشتر
 • بهبود گردش نقدی از طریق بهبود در فواصل زمانی حمل و نقل مواد اولیه و محصول و دریافت پول.

بین 5 تا 7 ماه

از طرف آکادمی پارسه

نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی محیط کار 5s یکی از روش های پیشرو در مدیریت و بهره وری در صنایع بوده است که پس از جنگ جهانی دوم و با الهام از نظام خانه داری صنعتی یا Housekeeping، برای نخستین بار در صنایع ژاپنی و در نظام تولید به هنگام (Just In Time) معرفی شد.

سامان دهی و مرتب سازی محیط اطراف ممکن است در زمان های مختلف صورت پذیرد، اما بدون تکرار همیشگی، تأثیری در محیط کار ایجاد نخواهد شد.

هدف از این نظام، حفظ، نگهداري و استانداردسازي است به نحوي كه از به هم خوردن دوباره نظم ايجاد شده جلوگيري به عمل آيد. از جمله المان های لازم برای حفظ و نگهداری سیستم پیاده سازی شده، تعهد مدیریت، تخصیص بودجه لازم، کارگروه یا کمیته ای فعال، مشارکت پرسنل، سیستم انگیزشی و مکانیزم پاداش دهی، برنامه ترویج نظام آراستگی محیط کار 5s و … است.

استفاده از نظام آراستگی محیط کار 5s عاملی مهم در کاهش زمان های تلف شده به شمار می رود، به گونه ای که زمان پاسخ گویی به درخواست کارها و زمان انجام کارهای تعمیراتی تقریباً ۲۰ درصد کاهش می یابند.

 
 • آراسته شدن محیط: اگر محیط کار منظم و آراسته باشد، کارکنان انگیزه بیشتری برای فعالیت خواهند داشت و این مطلب منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.
 • افزایش ایمنی در محیط کار:‌ اجرای 5S منجر به پاکیزگی و نظم و انضباط تجهیزات می‌گردد. خرابی آنها کاهش یافته و تا حدود زیادی از سوانح جلوگیری می‌شود.
 • بهبود در راندمان تولید: با اجرای 5S و مرتب شدن محیط کار و کاهش عملیات اضافی مسلماً وضعیت تولید بهبود می‌یابد.
 • بهبود وضعیت ماشین آلات: با تمیز شدن ماشین آلات و ابزارها وضعیت کار با آنها بهبود یافته، نرخ خرابی و همچنین نیاز آنها به تعمیرات کاهش می‌یابد.
 • کاهش ضایعات: با مرتب شدن محیط کار و بهبود وضعیت ماشین‌آلات ، نرخ ضایعات نیز کاهش می‌یابد. این امر موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
 • آمادگی برای استقرار سایر فعالیتهای بهره‌وری : اجرای روش 5S منجر به آمادگی مؤسسه در اجرای سایر روش‌های بهبود بهره‌وری می‌شود.

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین4 تا 6 ماه

از طرف آکادمی پارسه