پرش لینک ها

تکنیک های مهندسی کیفیت

تکنیک های مهندسی کیفیت

مهندسی کیفیت (ارزش) به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در شناسایی فرصت های بهبود طراحی و اجرای پروژه ها است. با به کارگیری تکنیک مهندسی ارزش این امکان فراهم می شود که به صورت تیمی ، با یک دید خلاق و در محدوده زمانی کوتاه ، ابعاد مختلف پروژه را بررسی کنند که در نهایت ظرفیتهای بهبود کیفیت ، کاهش هزینه و کاهش زمان اجرا شناسایی شوند .

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (MSA)

چرا تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری اهمیت دارد؟ در بازار رقابتی امروزه چه در حوزه های داخلی و چه در حوزه های خارجی ، تمامی سازمان ها دریافته اند که حرکت در راستای تمرکز بر مشتری و کاهش پراکندگی در خدمات و محصولات تنها راه بقا در تورنمت بی پایان بازار است.

هر چه مشخص های کیفی که از سوی ذی نفعان سازمان ما علی الخصوص مشتریان ما در محصولات و خدمات با دقت بیشتری اندازه گیری شود ، می توانیم نحوه رفتار فرایندخود را بطور دقیق تری پیش بینی کنیم. در نتیجه می توان با اطمینان بیشتری نسبت به اندازه گیری خود تصمیم گیری نماییم.

تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری یا Measurement System Analysis) MSA) ابزاری است برای حصول اطمینان از قابل‌قبول یا غیرقابل‌قبول بودن نتایج حاصل‌شده از یک سیستم اندازه‌گیری.

 • فراهم کردن معیاری برای پذیرفتن ابزار اندازه گیری جدید
 • فراهم کردن امکان مقایسه بین ابزارهای اندازه گیری مختلف
 • فراهم کردن امکان مقایسه ابزارهای اندازه گیری قبل و بعد از تعمیر یا تنظیم
 • اندازه گیری پراکندگی قطعات در یک محصول یا فرایند
 •  

بین 1 تا 2 ماه

از طرف آکادمی پارسه

کنترل فرایند آماری STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC)

SPC نوعی روش کنترل فرآیند است که با تمرکز بر تغییرات فرآیند، باعث کاهش ضایعات و دوباره کاری شده و فرصت های بهبود را شناسایی می کند. این ابزار ، با ایجاد کیفیت در محصول و نیز کاهش قیمت و افزایش تولید، باعث رضایت تولید کننده و مصرف کننده خواهد شد.

 • روشي اثبات شده براي بهبود بهره وري
 • ابزاري است موثر در جلوگيري از توليد اقلام معيوب
 • از تنظيم غير ضروري فرايند جلو گيري ميكند.
 • اطلاعات تشخيص ارايه ميكند.
 • درباره توانايي فرايند ها و تحت كنترل بودن انها اطلاعات جامعي ارايه مي كند.
 • درك اين نكته كه چه موقع در فرايندها بهبود ايجاد شده است .
 • به ما كمك مي كند تا توانايي خود را براي توليد قطعات مشابه تخمين بزنيم .

بین 1 تا 2 ماه

از طرف آکادمی پارسه

حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثراتFAILURE MODE DEFECTS ANALYSIS (FMEA)

FMEA  یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن خطاها، مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود در سیستم، فرایند، محصول/خدمت و اثرات آن بکار برده می شود.

FMEA یکی از ابزارهای متعددی است که به دنبال تشخیص مشکلات احتمالی در مراحل اولیه طراحی محصول/فرایند است. هرچقدر خرابی زودتر تشخیص داده شود، هزینه کمتری خواهد داشت. این یکی از اصول مهم کیفی است.

با بکار بردن درست FMEA مزایای زیادی حاصل می‌شود که تعدادی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 •  با استفاده از این روش نوعی طراحی انتخاب می شود که در آن، احتمال موفقیت عملیات و حصول ایمنی بسیار بالا است.
 • FMEA یک روش یکنواخت متشکل از ارزیابی مکانیسم‌های بالقوه شکست، حالات شکست و تاثیر آن بر عملیات سیستم است که به وسیله آن، فهرستی از حالات شکست بدست می ‌اید که در آن، حالات مختلف شکست بر اساس احتمال وقوع و شدت تاثیر آن بر سیستم، رتبه بندی شده اند.
 • معیارهایی برای برنامه‌ریزی اولیه آزمایش‌ها فراهم می شود.
 • مبنایی برای فرایندهای رفع اشکال و تعیین محل‌های نظارت و وسایل تشخیص دهنده خطا ایجاد می نماید.

بین 1 تا 2 ماه

 1. تشکیل تیم چند کارکردی
 2. شناسایی فرایند/سیستم تحت مطالعه
 3. مشخص کردن گامهای فرایند یا اجزای سیستم
 4. فهرست کردن حالات بالقوه خطا برای هر یک از آنها
 5. تعیین اثرات بالقوه بروز هر یک از این حالات خطا
 6. تعیین علل بروز هر یک از این حالتهای خطاها
 7. فهرست کردن کنترل های جاری به منظور شناسایی و جلوگیری از این خطاها
 8. محاسبه عدد اولویت ریسک (RPN)
 9. اجرا و پیاده سازی اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
 10. بازبینی عدد اولویت ریسک
 • از طرف آکادمی پارسه