پرش لینک ها

سیستم های مدیریت کیفیت

مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

در قرن جدید انقلاب ارتباطات و تغییرات  پی درپی تکنولوژی، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته است که بودجه ای را جهت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی – اجتماعی  اختصاص دهند. در این میان واحد های خدماتی نیز در پی آنند که خدمات خود را با کیفیت بالا و در عین حال قیمت تمام شده پایین به مشتریان خود ارائه دهند و این امر باعث تغییر در نگرش و بینش مدیران شده است ؛ به گونه ای که کیفیت و مشتری را در رأس همه ی فعالیت های خود قرار داده و خواستار ارتقای کیفیت کالا و خدمات  تا حد استاندارد های بین المللی شده اند.
مدیران سازمان های موفق با توجه به دیدگاه های اصولی فوق ،فعالیت های خود را بر پایه ی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بنا نهاده اند.

مبنای فکری این سیستم آن است که محصولات یک سیستم  نهایتاً باید مورد تآیید مشتری باشد و سازمان باید نیازها و انتظارات مشتریان و دیگر افراد ذینفع را برآورده سازد.

ISO 9001:2015

استانداردهای بین المللی ISO توسط مشاوران ایزو در سازمان های مختلف با توجه به گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت اجرا می شود. این مشاوران بعنوان تسهیلگر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو 9001، سازمان را هدایت نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با آن تدوین می نماید.

همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو نظارت می کند. در برنامه پیاده سازی ایزو گام های زیر مد نظر قرار می گیرد:

 1.  فاز شناخت سیستم مدیریت کیفیت
 2.  فاز آموزش
 • مديريت فرايندها
 • مديريت زنجيره تامين
 • رضايت كاركنان
 • رضايت مشتريان
 • اثربخشي سازماني
 • نتايج مالي و بازار

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین 3 تا 6 ماه

تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015

ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO 19011 :2018

از طرف آکادمی پارسه

IATF 16949:2016

کیفیت محصولات و خدمات در شرکت های مربوط به قطعه سازی خودرو از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این روی برای این شرکت ها استاندارد IATF16949 را تدوین کرده اند تا سازمان ها همواره به وسیله الزامات این استاندارد به دنبال بهبود کیفیت خدمات و محصولات خود باشند.

رضایت مشتری:

ارائه محصولاتی که به طور مداوم نیازهای مشتری را برآورده می‌کند و خدماتی که قابل‌اعتماد بوده و می‌توانند به آن تکیه کنند.

کاهش هزینه‌های عملیاتی:

بهبود مستمر فرآیندها و بازده عملیاتی منجر به ذخیره و صرفه جویی هزینه ها می‌شود.

بهبود روابط ذینفعان:

سازمان خود را با کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان بهبود ببخشید.

تایید اعتبار کسب‌وکار کار:

بررسی مستقل در برابر استاندارد جهانی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سطح جهانی، از حجم بالایی برخوردار است.

توانایی بدست آوردن کسب‌وکار بیشتر:

صدور گواهینامه بعنوان یک شرط برای عرضه و به دست آوردن کسب و کارهای بیشتر است. بنابراین این گواهی‌نامه درها را به روی شما باز می‌کند.

شناخت جهانی به عنوان یک منبع معتبر:

گواهینامه IATF 16949 در سطح بین‌المللی شناخته شده و در سراسر زنجیره تامین صنعت پذیرفته شده است.

ثبات در کیفیت محصولات و خدمات:

اخذ گواهینامه IATF 16949  نشان می دهد که محصولات و خدمات شما از نظر کیفیت ثبات دارند.

با اجرای استاندارد IATF 16949:2016، نشان خواهید داد که سازمان شما بالاترین استانداردهای کیفیت، کارایی و اثربخشی هزینه در تولید و خدمات خودرو را برآورده می‌کند. این گواهینامه به شما این امکان را می‌دهد یک مزیت رقابتی ایجاد نمایید و آن را حفظ کنید.

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین4 تا 6 ماه

از طرف آکادمی پارسه

ISO 29001:2018

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می‌كند. این استاندارد كه نتیجه مستقیم مشاركت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریكا (API) است، بویژه بر زنجیره تأمین نفت و گاز تأكید دارد.
این استاندارد مبتنی بر ایزو 9001 بوده و مقتضیات مكمل را با تأكید بر جلوگیری از آلودگی و كاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می‌كند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و كیفیت تأمین كالا و خدمات از تأمین‌كنندگان را تضمین می‌كند. این استاندارد برای كلیه سازمان‌هایی كه در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت می‌كنند مفید است. دریافت گواهی ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می‌كند.

 • دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت‌ها
 • نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
 • بهبود مدیریت ریسك و عملكرد
 • همراستا نمودن عملیات به‌منظور بهبود كیفیت و كاهش ضایعات
 • ارتباط بهتر، ارزیابی منظم، و بهبود دائمی

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین4 تا 6 ماه

از طرف آکادمی پارسه