پرش لینک ها

مدل های تعالی سازمانی

مدل های تعالی سازمانی

تعالی سازمانی یا سرآمدی (Excellence) یک چارچوب، مدل و الگوی خودارزیابی و سنجش است که موجب حرکت و هدایت فعالیتهای سازمان ها در جهت بهبود مستمر می گردد.

این مدل به عنوان یکی از رویکردها و ابزارهای مدیریتی، سازمانها را ارزیابی کرده و با اندازه گیری عملکرد آنها و ارائه تصویر واقعی از فعالیت های سازمانی، تفاوت های موجود را با وضعیت مطلوب شناسائی می کند و باعث اقدام سازمان ها در جهت کاهش و از بین بردن این تفاوت ها می شود تا به سطوح عالی سازمانی دست یابند. مأموریت و هدف غایی سرآمدی سازمانی حمایت از مدیران به عنوان عامل و محرک اصلی حرکت کیفیت و همچنین یاری رساندن به همه شرکت ها جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و تعالی است.

INQA جایزه ملی کیفیت ایران

به عنوان یک اصل پذیرفته شده، کیفیت فراگیر محصول، زمینه­ ساز جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت سایر ذینفعان یک سازمان برای رقابت­ پذیری و دستیابی به موفقیت پایدار و اساساً در زمره مسائل زیربنایی کشور است. بنابراین در دنیای رقابتی امروز باید خود را با ساز و کارهای رقابت­ پذیری در حال و آینده تجهیز نماییم و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور  در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم.

مهم­ترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارها و سیستم­های مدیریت کیفیت، الگوبرداری و استفاده از روش­های سنجش و اندازه ­گیری معیارهای موفقیت است. جایزه ملی کیفیت ایران در وقع ابزاری است برای اندازه گیری این معیارها و در کنار آن وسیله­ ای برای ایجاد رقابت سالم و علمی در میان سازمان­ ها اعم از دولتی و خصوصی، تولیدی و خدماتی و نمادی است برای ارج نهادن به زحمات مدیران، کارشناسان و محققان و کارکنانی که به کیفیت بها داده و با خلاقیت و نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودی سازمان ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان  و کسب رضایت آن­ها هستند.

مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران (INQA)، دارای ۷معیار از رهبری و مدیریت تا فرآیندها، کارکنان و منابع می‌باشد که بر دو اصل “یادگیری” و “خلاقیت و نوآوری” با محوریت “رهبری و مدیریت” استوار است. براساس آن سازمان‌ها باید خود را در حوزه توانمندسازها و نتایج بر مبنای مدل ارزیابی ملی کیفیت ایران، ارزیابی نموده و نتایج به‌دست‌آمده را به‌صورت اظهارنامه به دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران ارائه می نمایند که این اظهارنامه در نهایت در بازدید حضوری از سازمان ها توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد.

 • بستر سازی و ایجاد فضای رقابتی توام با خلاقیت و نوآوری در صنعت خودرو
 • ترویج فرهنگ خود ارزیابی در سازمان های حوزه صنعت خودرو و شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود
 • توسعه شبکه تعامل سازمان های حوزه صنعت خودرو و ایجاد امکان تبادل و اشاعه دستاوردهای موفق
 • شناسایی، انتخاب و تقدیر از سازمان های برتر در زنجیره ارزش صنعت خودرو
 • توسعه و نهادینه سازی نظام مدیریت کیفیت جامع، همخوان با فرهنگ سازی های ایرانی با هدف اندازه گیری،ارزیابی،بهینه کاوی فرایندها و فعالیت های حوزه صنعت خودرو و در نهایت هدایت در مسیر دستیابی به موفقیت پایدار
 • ایجاد یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت شرکت های فعال در زنجیره ارزش تولید محصول و ارائه خدمات صنعت خودرو
 • ترویج، توسعه و آموزش مفاهیم سرآمدی و کیفیت به فعالان صنعت خودرو در سازمان های ایرانی
 • افزایش توان رقابت پذیری صنعت خودرو کشور در سطوح ملی و بین المللی

بین 8 تا 12 ماه

 • از طرف آکادمی پارسه

EFQM تعالی سازمانی

با پیاده سازی مدل سرآمدی و تعالی سازمانی (EFQM (European Foundation for Quality Management “مدل سرآمدی و تعالی سازمان” سعی برآن دارد تا با الگو برداری از مدل اروپایی، ساختار جدیدی جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیار ها مدل EFQM نقاط ضعف سازمان ها را مشخص می نماید. لذا پیاده سازی EFQM از جمله عواملی است که در رشد سازمان بسیار موثر می باشد.

 • توانمند سازی (عوامل درون سازمانی)
 • نتایج (عوامل برون سازمانی)

بین 8 تا 12 ماه

از طرف آکادمی پارسه

مدیریت استراتژیک

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم سازمان می باشد و توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان ، به منظور کنترل منابع در محیط‌ های خارج از سازمان گرفته می شود این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت، چشم انداز، دارایی‌های سازمان و توسعه برنامه‌ها و سیاستهای‌ سازمان که به همه فعالیت ‌هایی که برای رسیدن به آن خواهد شد نیاز است.

تعریف دیگر ارایه شده در باب مدیریت استراتژیک راهکارها و تصمیم هایی که قرار است به ما و سازمان ما کمک کند تا در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف حرکت کنیم یا در تعریف ساده تر کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. در این مسیر مدیریت استراتژیک ما را یاری خواهد کرد و موجب تعیین عملکرد بلندمدت یک شرکت است.

مدیریت استراتژیک شامل رصد محیطی (خارجی وداخلی)، تدوین اهداف بلندمدت، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی می باشد. بنابراین مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت ها و ضعیف های داخلی یک شرکت تأکید دارد. مدیریت استراتژیک در ابتدا سیاست کسب‌ و کار خوانده می‌شد. موضوعاتی که در مدیریت استراتژیک مطرح می شود شامل برنامه ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت می‌باشد.

 • جهت گيري آينده، اولويت ها را مشخص نمود و تصميمهاي امروز را در پرتو پيامدهاي آينده اتخاذ مي نمايد
 • نقش هماهنگ كننده بين برنامه هاي عملياتي سازمان را انجام مي دهد و اقدامات واحدهاي مختلف را در يك مسير قرار مي دهد
 • با اوضاع و شرايطي كه بسرعت دستخوش تغيير ميشوند به روش كارساز برخورد نموده و كار تيمي و تخصصي كارشناسي ايجاد مي نمايد
 • فعالیت های مربوط به مدیریت استراتژیک هدايت كننده ميباشد و جهت مسير فعاليتها و عمليات سازمان را مشخص ساخته و بعنوان راهنماي سازمان عمل مي نمايد
 • با نگرش بلند مدت به پيش بيني آينده مي پردازد و ازاين رو اطلاعاتي را در خود دارد كه براي اقدامات دراز مدت مديران مفيد ميباشد
 • مدیریت استراتژیک در سراسر واحدهاي سازماني از جمله كليه سيستمهاي اداري ميسر بوده و بجاي اينكه عملي مكانيكي باشد نقش محوري افراد ، گروهها و نفوذ فرهنگ سازماني را به رسميت مي شناسد .

 بین 2 تا 3 ماه

از طرف آکادمی پارسه