پرش لینک ها

ارزیابی سیستم های تعالی سازمانی

ارزیابی سیستم های تعالی سازمانی

مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمانهای مختلف به کار گرفته می شوند . با بکارگیری این مدلها سازمانها می تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند. مدلهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیارهایی بر رقبای آنها حاکم هستند؟

برخی سازمان ها که سطوح مختلف، سیستم های مدیریت کیفیت را در سازمان خود استقرار داده اند، علاقمند به سیستم های تعالی سازمانی و حضور در جوایز عالی سازمانی می باشند.

گروه آموزشی و مشاورین پارسه افتخار همکاری با تعدادی از ارزیابان و سرارزیابان جوایز تعالی سازمانی را دارد و آمادگی ارزیابی سیستم های مدیریت سازمان های مختلف بر اساس مدل های مختلف تعالی سازمانی را دارد.

EFQM

EFQM یک مخفف است که مخفف: (European Foundation for Quality Management) بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است. EFQM در سال ۱۹۸۸ با هدف ایجاد یک پلتفرم که سازمان ها می توانند از یکدیگر یاد بگیرند، به طور مداوم بهبود عملکرد خود را ایجاد کردند. ارزیابی با سایر سازمان های اروپایی منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

EFQM(مدل تعالی سازمانی) می خواهد از مدیران در آموزش، به اشتراک گذاری ایده ها و نوآوری با کمک مدل EFQM به عنوان یک چارچوب مشترک پشتیبانی کند. مدل EFQM یا مدل تعالی کسب و کار EFQM محبوب ترین ابزار مدیریت کیفیت در اروپا است که توسط بیش از ۳۰،۰۰۰ سازمان برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. ۸۴٪ از کسانی که از مدل EFQM استفاده میکنند، می گویند که مدل EFQM به بهبود سازمان کمک می کند.

  • ترغیب افراد مناسب از حوزه‌های مناسب به تمرکز بر بخشی یکسان برای بهبود
  • شناسایی فرصت‌های بهبودتان به‌ عنوان گروه
  • مدل‌سازی بهبودها
  • اجرای بهبودها و مهارت ها
  • اصلاح استراتژی مدیریتتان به‌ نحوی که بهبود پیوسته به بخشی محوری از آن تبدیل شود

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین 3 تا 6 ماه

INQA

مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی با بهره‌برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است، و بعبارتی یک مدل کاملا ملی محسوب می گردد که قابلیت بهره‌برداری از سوی سازمان های خارجی را نیز دارا می باشد. این مدل به منظور خود ارزیابی توسط سازمان ها اعم کوچک و بزرگ، تولیدی و خدماتی، دولتی یا خصوصی در مسیر یک محصول یا گروه محصولی با نام تجاری مشخص طراحی شده است. در این مدل کلمه محصول به انواع کالا و خدمات و گروه های همگون از آن ها، اطلاق می شود. با توجه به اینکه تولید مستمر محصول با کیفیت پایدار )در همه ابعاد آن شامل مطلوبیت، قیمت ، شرایط تحویل و زمان( در سازمان های سرآمد مقدور است، در مدل ملی جایزه ملی کیفیت علاوه بر اصول هشتگانه مدیریت کیفیت، ارزش های بنیادی هشتگانه سرآمدی نیز جاری است، به عبارت دیگر در این مدل به طور موازی از دانش روز مدیریت کیفیت محصول با تعریف مناسبت برای مصرف و سرآمدی سازمان با تعریف رضایت متوازن ذینفعان، بهره برداری شده است. برای طراحی معیارها و زیر معیارهای مدل ملی فوق حتی المقدور از استانداردها و کتب مرجع مدیریت کیفیت و مدل های سرآمدی و راهنماهای آن ها با تمرکز بر نتایج پایدار حاصل از رضایت مشتری و مصرف کنندگان، استفاده شده است.

 

با توجه به بزرگی سازمان و دانش پرسنل ، بین4 تا 6 ماه