پرش لینک ها

آموزش متمرکز در آکادمی پارسه

آموزش های متمرکز در آکادمی پارسه

آکادمی پارسه افتخار دارد که مطابق تقویم آموزشی خود میزبان شما برای برگزاری دوره های عمومی و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت باشد.

دوره هایی که در ادامه به آنها می پردازیم در محل آکادمی پارسه،حداکثر با تعداد 8 نفر و به صورت نیمه خصوصی، برگزار می شوند

سرفصل دوره ها بصورت تفکیکی عبارتند از:

دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

مبانی و تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
زمان برگزاری:4 و 5 خرداد
ممیزی داخلی بر اساس الزامات استاندارد ISO 19011:2018 با رویکردهای مورد استفاده در صنعت خودرو
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
زمان برگزاری:6 خرداد
طراحی و توسعه با تشریح الزامات استاندارد IATF و مقایسه با مدل APQP
1.400.000 تومان
مدت دوره:2 روز
زمان برگزاری:9 و 10 تیر

مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
زمان برگزاری:24 و 25 تیر
ممیزی فرآیند ساخت (Process Audit) براساس الزامات ساپکو و سازه گستر
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
زمان برگزاری:5 و 6 مرداد
نگهداری بهره ور جامع (TPM)
1.950.000 تومان
مدت دوره:3 روز
زمان برگزاری:12 الی 14 مرداد

دوره های آموزشی تکنیک های مهندسی کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

تحلیل حالت های خرابی و اثرت آن ها بر اساس FMEA (AIAG & VDA FMEA 1st)
1.950.000 تومان
مدت دوره:3روز
زمان برگزاری:28 الی 30 اردیبهشت
کنترل فرآیند آماری (SPC)
1.400.000 تومان
مدت دوره:2روز
زمان برگزاری:16 و 17 تیرماه
تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)
1.400.000 تومان
مدت دوره:2روز
زمان برگزاری:23 و 24 تیرماه

ممیزی محصول براساس روش SQFE
700.000 تومان
مدت دوره:1روز
زمان برگزاری:4 شهریورماه

دوره های آموزشی الزامات خاص مشتریان

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

دستورالعمل کار استاندارد (Standardized Work)
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:12 خرداد
واکنش سریع (Fast Response)
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:13 خرداد
ممیزی لایه ای فرآیند (Layer Process Audit)
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:20 خرداد

الزامات خاص مشتریان (CSR) شامل الزامات: گروه ایران خودرو ISSR ، گروه سایپا SSQR ، گروه بهمن BG-SR و کادک KSR
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:27 خرداد
الزامات ایمنی بر اساس الزامات گروه ایران خودرو و سایپا و نحوه استقرار آن در سازمان
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
تاریخ برگزاری:17 و 18 شهریور

دوره های آموزشی بهره وری

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

اصول و فنون مذاکره
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
تاریخ برگزاری:2 و 3 تیر
زبان بدن (Body Language)
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:28 تیر
تولید ناب (Lean Production)
1.400.000 تومان
مدت دوره:2 روز
تاریخ برگزاری:10 و 11 شهریور

دوره های آموزشی مدیریت و اعتباردهی آزمایشگاه ها

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

مبانی و تشریح الزامات استاندارد آزمایشگاه ISO/IEC 17025
1.200.000 تومان
مدت دوره:2 روز
تاریخ برگزاری:19 و 20 مرداد
ممیزی داخلی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
700.000 تومان
مدت دوره:1 روز
تاریخ برگزاری:21 مرداد

دوره های آموزشی مدیریت پروژه

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو براساس استاندارد IATF 16949  و تکنیک های مرتبط در حوزه های مهندسی، آماری و … برای کلیه ی شرکت های خودروساز و شرکت های فعال در زنجیره تامین ایشان کاربرد و در بسیاری از موارد الزامی است. آموزش های تخصصی در این حوزه توسط آکادمی پارسه مهیا شده و توسط مدرسان بین المللی که عموما از سرممیزان رسمی IATF هستند ، برگزار می شود.

در پایان دوره به شرکت کنندگانی که دوره را به پایان رسانده و آزمون ها را با موفقیت پشت سر بگذارند،از طرف آکادمی پارسه گواهینامه اعطا خواهد شد.

مدیریت پروژه (Project Management)
12.000.000 ريال
مدت دوره:2روز
تاریخ برگزاری:29 و 30 شهریور