پرش لینک ها

Portfolio: خاطرات آموزشی

دوره آموزشی FMEA – شرکت استام صنعت

دوره آموزشی ممیزی داخلی – شرکت مهرآسای بم

دوره آموزشی IATF16949:2016 – شرکت پویا نیستانک

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت فرآوری و ساخت

دوره آموزشی تربیت سر ممیزین داخلی – شرکت ساپکو

دوره آموزشی IATF16949:2016 – شرکت کادک

دوره آموزشی ISO9001 – شرکت کادک

دوره ی آموزشی تشریح IATF 16949:2016 – شرکت رینگ سازی مشهد

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت مگا موتور

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت ایدم تبریز